Fransa yapay zeka konusunda “işe yaramaz bürokrasiye” karşı savaşa giriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Fransa yapay zeka konusunda “işe yaramaz bürokrasiye” karşı savaşa giriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Maliye Bakanı için bu, “küresel düzeyde rekabetçi bir Avrupa yapay zeka endüstrisinin ortaya çıkmasının yolunun” açılması meselesidir Bakan iki gün süreyle İngiltere’de ilk zirve Yapay zekanın güvenliği hakkında Üye ülkeler ayrıca “mevcut idari formalitelerin azaltılmasını” talep ediyor Üyeleri arasında Avrupa kurumlarına gönderilen mektubun imzacılarından birkaçı da bulunmaktadır

Zirveye katılım, devlet başkanının “aynı anda” olma hakkını teşkil ediyor Önceliklerin sırası politik olarak belirlenir

Ancak yapay zeka aynı zamanda risk de taşıyor

Yine, “AB’de yatırım projelerinin yetkilendirilmesine yönelik idari prosedürlerin temelden reform edilmesi, basitleştirilmesi ve hızlandırılması ve özellikle KOBİ’ler için basit ve öngörülebilir bir düzenleyici ortam yaratılması da gereklidir” diye çağrıda bulunuyorlar

Bruno Le Maire bu siyasi mesajı hafta boyunca taşımaya devam etmeli

Rekabetçi olabilmek için bu sektörün idari yükümlülüklerin ağırlığı altında engellenmemesi gerekiyor Bu politika arzın, yani işletmelerin lehine olmalıdır Üç ortak ülke, “idari yüklerin” azaltılması ve birçok Üye Devleti kapsayan projeler için Avrupa prosedürlerinin basitleştirilmesi için kampanya yürütüyor

Fransız bakan, “Bu, Avrupalı ​​start-up’ların dijital ve ekolojik geçişe yönelik olası projelere katılabilmelerini sağlayacak” diye açıklıyor


Fransa, yapay zeka açısından sanayi yanlısı bir Avrupa stratejisine olan arzusunu bir kez daha teyit ederken, Avrupa gelecekteki düzenlemesi olan Yapay Zeka Yasasını inceliyor

Almanya Rektör Yardımcısı ve Tarım Ekonomisi Bakanı Robert Habeck, “Yapay zeka alanında inovasyon dostu düzenlemelere ihtiyacımız olduğu konusunda İtalyan ve Fransız meslektaşlarımla tamamen aynı fikirdeyim” diye ekliyorgenel-15

Tutku Açıktır: Üç Devlet için bu, Yapay Zeka Yasasına ve daha geniş anlamda Avrupa’nın bu alandaki stratejisine verilecek yönü etkileme meselesidir Temmuz ayında çok sayıda büyük grup, düzenlemelerin ekonomik etkileri konusundaki endişelerini dile getiren açık bir mektup imzaladı

Avrupalı ​​üçlü, özünde, mevzuatın her türlü “işe yaramaz bürokrasiden” arındırılmasının gerekli olduğunu düşünerek Yapay Zeka Yasası ile ilgili alınan talimatları eleştiriyor

Eylül ayında hükümet, ulusal yapay zeka stratejisi konusunda kendisine rehberlik etmekten sorumlu bir komite kurdu Açılır açılmaz Fransa’yı duyurdu Ve bunu desteklemek için Fransa, Almanya ve İtalya ile daha yakın işbirliği yapmayı seçti

İdari yükleri azaltın ve prosedürleri basitleştirin

Çeviriden Bercy ve Bruno Le Maire sorumlu olup, “arz ve talebi etkili bir şekilde desteklemenin” gerekliliğini vurguluyorlar 30 Ekim’de Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, meslektaşlarıyla görüşmek ve yapay zeka konusundaki işbirliklerinin güçlendirilmesini resmileştirmek için Roma’daydı memnuniyetle karşılarım bir sonraki baskı Paris’te

İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso, “Mevcut teknolojik ve bilimsel değişimi en iyi şekilde yönlendirmek için birlikte izlememiz gereken yola ilişkin AB’ye ve Avrupalı ​​ortaklarımıza önemli bir mesaj gönderdik” dedi Avrupa’ya bir sinyal mi?

Gidilecek yola ilişkin “anlamlı” bir mesaj

Mesaj şimdi biraz daha net Yine de teklifin yararına olan bakanlar, “sağlam bir Avrupa risk sermayesi ekosistemi”ne desteklerini açıkladılar Ekonomiyi ve arzı teşvik etme çağrısının ardından bakan, “Yapay zekadaki bazı gelişmelerin ve kullanımların yine de risk oluşturduğunu” açıklamak için Londra’da